Veřejný profil zadavatele

Důležité upozornění: pro všechny uživatele elektronického nástroje e-zadavatel

Portál e-zadavatel.cz nabízí vytvoření Profilu zadavatele v souladu se zákonem
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Profil zadavatele je elektronický nástroj, prostřednictvím kterého zadavatel uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám způsobem, který umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup a jehož internetová adresa je uveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek.

Systém portálu e-zadavatel.cz je zabezpečen SSL certifikátem a je v souladu s vyhláškou
č. 168/2016 Sb., o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek
a náležitostech profilu zadavatele.

V souvislosti s nabytím účinnosti nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti ze zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů jsme vypracovali Podmínky ochrany osobních údajů.

Založit profil →

Hlavní vlastnosti

  • Identifikace zadavetele
  • Zabezpečený systém proti neoprávněným změnám
  • Záznamy změn včetně informací o tom, kdy a kým byla změna provedena
  • Přenos dat je zabezpečen certifikátem
  • Všechny dokumenty a informace uveřejněné na Profilu zadavatele jsou bezplatně veřejně přístupné po dobu nejméně 5 let od uveřejnění