Ceník služeb e-zadavatel.cz

Služba / úkon Cena bez DPH
Registrace profilu zadavatele ve Věstníku veřejných zakázek 400,- Kč (jednorázově)
Správa profilu zadavatele včetně pronájmu úložného datového prostoru - veřejný zadavatel 500,- Kč / měsíc
Správa profilu zadavatele včetně pronájmu úložného datového prostoru - dotovaný zadavatel 150,- Kč / měsíc / 1 zakázka
Zrušení profilu zadavatele ve Věstníku veřejných zakázek 400,- Kč (jednorázově)
Archivace dat zrušeného profilu zadavatele 500,- Kč / měsíc
Zajištění a administrace zadávacího řízení veřejné zakázky individuálně