Informace o e-zadavatel.cz

Portál e-zadavatel.cz nabízí vytvoření Profilu zadavatele v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Profil zadavatele je elektronický nástroj, prostřednictvím kterého zadavatel uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám způsobem, který umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup a jehož internetová adresa je uveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek.

Systém portálu e-zadavatel.cz je zabezpečen SSL certifikátem a je v souladu s vyhláškou č. 168/2016 Sb., o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek a náležitostech profilu zadavatele.