Sdělení k povinné elektronické komunikaci

Vážení uživatelé elektronického nástroje e-zadavatel,
Elektronický nástroj e-zadavatel (dále jen „EN“) plní funkci Profilu zadavatele dle zákona č. 136/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).
V souladu s § 211 ZZVZV bude od 18.10.2018 probíhat písemná komunikace s dodavateli pouze elektronicky prostřednictvím elektronických nástrojů a datových schránek, podávání nabídek bude probíhat pouze v elektronickém nástroji.
EN neobsahuje funkční modul pro elektronickou komunikaci a podávání nabídek. Naše společnost se s ohledem na historický
a předpokládaný vývoj legislativních změn v oblasti zadávání veřejných zakázek rozhodla již nepokračovat v upgradu EN
a provozovat EN pouze v stávající podobě. Podobné rozhodnutí učinilo několik poskytovatelů těchto služeb. Provoz EN bude plně zachován, doposud zveřejněné informace budou nadále přístupné a archivované v souladu s ZZVZ. Pro zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu je funkčnost stávajícího modulu EN dostatečná. Pokud budete v příštím období zahajovat zadávací řízení veřejné zakázky dle ZZVZ doporučujeme provést změnu profilu zadavatele a využívat Národní elektronický nástroj (dále jen „NEN“), jehož provozovatelem je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. V médiích je poměrná častá kritika funkčnosti tohoto systému, připravte si nutnou dávku trpělivosti pro práci v uživatelském rozhraní NEN, ale dle našeho názoru je to v současnosti nejpřijatelnější řešení. Pokud budete při registraci nového uživatelského účtu potřebovat poradit a pomoct, neváhejte se na nás obrátit.
Nadále budeme poskytovat služby v celém procesu zadávání veřejných zakázek, v projektové přípravě a realizaci zejména zakázek na stavební práce. Poskytujeme služby v dotačním poradenství, v projektovém řízení jednotlivých akcí, nabízíme činnost technického dozoru a koordinátora BOZP na staveništi. U připravených projektů nabízíme i přímou realizaci stavební a kompletační činnosti.
Pro případné informace kontaktujte Bc. Lýdií Regéciovou, tel. +420 727 913 507 nebo e-mail: regeciova@regartservis.cz.
Přejeme Vám hodně zdaru v novém funkčním období a těšíme se na případnou spolupráci při realizaci Vašich záměrů.

Ing. Dominika Regéciová, jednatelka REGARTSERVIS s.r.o.

V Brně 15.10.2018.