Podmínky ochrany osobních údajů

1. Úvodní ustanovení

Správcem osobních údajů je společnost REGARTSERVIS s.r.o., sídlem Vodova 1549/18, 612 00 Brno 12.

2. Zpracovávané osobní údaje

V Profilu zadavatele jsou zpracovány strukturované údaje. Rovněž jsou zde zveřejňovány dokumenty za účelem naplnění
legislativních požadavků týkající se zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Doba uložení souborů, jejich uchování a zabezpečení se řídí dle zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

V informačním systému jsou uloženy tyto strukturované údaje o subjektu údajů: jméno, příjmení, emailová adresa a telefonní číslo.

3. Účel zpracovávání osobních údajů

Naplnění legislativních požadavků týkající se zadávání veřejných zakázek dle zákona 134/2016Sb. o zadávání veřejných zakázek.

4. Zásady při zpracovávání osobních údajů

Správce osobních údajů nepředává osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

Doba uložení osobních údajů se řídí dle zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Subjekt údajů má přístup ke svým zpracovávaným osobním údajům skrze „Můj účet“, kde má rovněž možnost provést jejich opravu.

Právo na výmaz údajů se nepoužije u těch subjektů údajů, kteří provádí zaznamenávané spravování veřejných zakázek.

Protože zpracování osobních údajů je prováděno na základě zákonného požadavku, není možné uplatnit práva na požadování omezení
zpracování osobních údajů, vznesení námitky proti zpracování osobních údajů, ani na přenositelnost osobních údajů. Nelze také odvolat
souhlas se zpracováním osobních údajů, které je prováděno na základě zákonného požadavku, nikoliv na základě uděleného souhlasu
subjektem údajů.

Subjekt údajů má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Neprovádí se automatizované rozhodování ani profilování osobních údajů.

Osobní údaje nejsou zpracovávány pro jiné účely, než je výše uvedené.

5. Dodržování bezpečnostních zásad na Internetu

Pro zajištění větší bezpečnosti chraňte své přístupové heslo k Vašemu profilu. S nikým jej nesdílejte, ani jej neprozrazujte.
Po dokončení práce s Profilem zadavatele doporučujeme použít tlačítko pro odhlášení.
Snižujete tím hrozbu, že se k Vašemu profilu dostane neautorizovaná osoba.

6. Právo na změnu

Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu zásad ochrany osobních údajů a to v souladu se závaznými zákony.
Všechny změny budou zveřejněny na této stránce Podmínky ochrany osobních údajů.

7. Kontaktní údaje

V případě dotazu ohledně ochrany osobních údajů na Profilu zadavatele nás můžete kontaktovat na emailové adrese podpora@regartservis.cz.